แม่ชี ธวัลรัตน์ รัตนบวรธรรม บริจาคกระโปรงนักเรียน ให้กับนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา

แม่ชี ธวัลรัตน์ รัตนบวรธรรม บริจาคกระโปรงนักเรียนจำนวน 65 ผืนให้กับนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีคุณครูสันติภาพ ไหวดี เป็นสะพานบุญส่งต่อในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณครับ