แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานสถานศึกษา

    ว10-2564

  • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ว_16-2565

  • กฏ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2561
    เลื่อนเงินเดือน