ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งโรงเรียน

หมู่ที่ 1  ถนนกริชสุวรรณ  ตำบลขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58140
โทรศัพท์/โทรสาร  0 – 5369 – 1107  Email : admin@khunyuam.ac.th