23 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

เมื่อ 23 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
- ดูแลผักในโครงการฯ
- ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ
- ดูแลปลา,กบในโครงการฯ
- ปรับปรุงต่อเติมโรงเลี้ยงไก่ในโครงการฯ
- รดน้ำผักในโครงการฯ
- ดำเนินการทำน้ำตกใน รร.
1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป
- เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้
- ถางหญ้าในสวนโครงการฯ
- ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม
- ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย