20 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อ 20 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิกบาน
อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
- ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ
-ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ
-เก็บผักสลัดจำนวน 2กิโลกรัม,และผักบุ้ง จำนวน 5 กิโลกรัม โดยให้นักเรียน นำไปจำหน่าย ให้
ปชช.ที่ต้องการซื้อ
-ถางหญ้าบริเวณสวนโครงการ
-ต่อเติมปรับปรุงเล้าไก่ในโครงการฯ
-รดน้ำผักในโครงการฯ
-เก็บไข่ไก่ จำนวน 30 ฟอง ให้นักเรียนไปประกอบเลี้ยงเป็นอาหารเสริม
1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป
-เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้
-ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม
-ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย