รายงานตัวม.1ปีการศึกษา2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 4 มิถุนายน 2564
โดยนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนระหว่างชั้นเรียน ระดับชั้น ม. ต้น ให้มารายงานตัวและมอบตัว ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และระดับชั้ัน ม. ปลาย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053691107