กิจกรรม / ข่าวสาร ภายใน

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566  นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา มอบหมาให้นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรรียน นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และสภานักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอขุนยวม โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ในเขตพื้นที่อำเภอขุนยวม เข้าร่วมพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

โล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA)

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยามอบหมายให้นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ และนายยอดทรัพย์ กันธิยะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับโล่รางวัลจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า โรงเรียนขุนยวมวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้ผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) โดยคณะท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมอัลวาเรช บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

กรม.ทพ.36 ถ่ายทอดวิชาป้องกันตัว ให้ นศท.

ในวันที่ 1 กันยายน 2564 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมเทคนิควิธีการป้องกันตัวในเบื้องต้น ดังนี้ – การถูกจับหน้าอก (rubbing the chest.) – การถูกบีบคอ (strangulation.) – การถูกกอดจากข้างหลัง (being hugged on the back.) โดย มี ส.อ.พรชัย บำเหน็จงาม ตำแหน่งผู้บังคับชุดปฎิบัติการ ร้อย ทพ.3602 ฉก.ทพ.36 เป็นวิทยากร การปบ.เป็นที่เรียบร้อย

กิจกรรม “ค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท”

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่าย “พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท” โดยมี พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม เจ้าอาวาสวัดโพาราม อำเภอขุนยวม ได้ปาฐกถาธรรม ให้กับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1

1 2 3