22 ส.ค.2564 ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี “ชุมชนเบิกบาน อาหารปลอดภัย”

     เมื่อ 22 ส.ค. 64 กรม.ทพ.36 โดย ร้อย ทพ.3602 จัด กพ. ชป.ทหารพันธุ์ดี ร่วมกับคณะครู และนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี "ชุมชนเบิdบาน อาหารปลอดภัย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผลการปฏิบัติที่ผ่านมา
- รดน้ำผักโครงการฯ
- ดูแลให้อาหารไก่ในโครงการฯ
- ทำแนวเดินในสวนโครงการฯ
1.2 แผนการปฏิบัติต่อไป
- เตรียมจัดทำป้ายแต่ละฐานในศูนย์การเรียนรู้
- ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เพิ่มเติม
- ดูแลการเจริญเติบโตของผักในโครงการฯ
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย