วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 49 ปี

22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 49 ปี
🎉🎉 ยอดทุนการศึกษา นักเรียน จำนวนเงิน 233,000 บาท
🎉ยอดรวมผ้าป่า จำนวนเงิน 42,290 บาท 🙏😊
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญสืบชะตา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และบริจาคเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน ขอบพระคุณทุกท่านครับ🙏🙏🙏