โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) เงินเดือน 20,000 บาท .

📣📣📣โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) เงินเดือน 20,000 บาท .
We are looking for qualified English teachers to teach subjects in English to Thai students Grades 6 through 12, (M1 through 6 in the Thai curriculum), for the coming academic year,
download📎⬇️⬇️⬇️
personal information