แนะแนวการศึกษาต่อโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

เมื่อวันที่ 110 ส.ค.งานแนะแนวได้นำนักเรียนเข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาต่อ โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ผ่าน Application Google Meet