แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564

แจ้งเลื่อนเปิดภาคเรียนจากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ขอความร่วมมือ ผู้ปกครองและนักเรียนดูแลสุขภาพของตนเอง สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านและกรณีไปพื้นที่เสี่ยงขอให้ดูแลตัวเองนะคะ