หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนขุนยวมวิทยา

  • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูตำแหน่งผู้บริหารสถานสถานศึกษา
    ว10-2564
  • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
    ว_16-2565