สาธารณสุข จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับ มาตรการ covid ในสถานศึกษา

ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าตรวจเยี่ยมเกี่ยวกับ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค covid-19 ในสถานศึกษาและในชุมชนอำเภอขุนยวม