ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

 

https://web.ocsc.go.th/ForMyKing/?fbclid=IwAR1jF5qDQ1IZUJVWFe8Ruci8LyYGWRjdbrWaKecCR6KQUr-khgizuKNm_no