รับรางวัลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

รอบรั้วเขียวขาว

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้   ประเภททีม 5 คน งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2564 ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค ๗