ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

รอบรั้วเขียวขาว
18 พฤษภาคม 2564 ผู้อำนวยการประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ท่าน ดร.ภูมิไพรัตน์ อนุพันธ์ ที่ปรึกษา ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน และนายอัครวัฒน์ อรัญภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมป์ฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพม.แม่ฮ่องสอน ในโอกาสตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564