รร.ขุนยวมวิทยา ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2564 ครูและนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา ร่วมสวดมนต์ ปฎิบัติธรรม และปลูกพืชฟ้าทลายโจร ต้นกระชายขาว เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 1,000 ต้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม