นศท.จิตอาสา ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร “หลวงตาคำ สุจิตโต”


นายประสิทธิ เข็มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา มอบหมายให้ นายยอดทรัพย์ กันธิยะ นายวีระพันธ์ วงศ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ร่วมพิธีประชุมเพลิงสรีระสังขาร “หลวงตาคำ สุจิตโต”