ประกาศ เรื่องการเปิดสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปี 2566

ประกาศ เรื่องการเปิดสอบราคาร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปี 2566
เอกสารดังแนบ
https://drive.google.com/drive/folders/1ZRpvW7r-drO6nqsI6kePjhdauJlqdKk1?usp=sharing

 

แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหาร

ประกาศ-การประมูลขายอาหารในโรงเรียน