ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

01-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

02-รายละเอียดแนบท้ายประกาศ