ประกาศโรงเรียนขุนยวมวิทยา เรื่อง การเปิดสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนขุนยวมวิทยา ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม)

 

 

ประกาศ การประมูลขายอาหารในโรงเรียน แบบใบเสนอราคาประมูลจำหน่ายอาหาร