ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
📌แจ้งนักเรียนที่เลือกเข้าเรียนห้องเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิชาวิทยาศาสร์และคณิตศาสตร์ มาสอบในวันที่ 26 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
📌สำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้มาสมัครเรียน ให้นำเอกสารมาสมัครเรียนได้ที่ห้องวิชาการโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้
👇หากข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านมาทางเพจของโรงเรียนขุนยวมวิทยาได้เลย⬇️⬇️⬇️