ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) โรงเรียนขุนยวมวิทยา

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) โรงเรียนขุนยวมวิทยา

 

https://drive.google.com/file/d/1nCjjGCCqn-UUVRQZZ6Qy1EoIMcdXdSDe/view?usp=sharing