ประกาศผลการสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนขุนยวมวิทยาประจำปี 2566

ประกาศผลการสอบราคาร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนขุนยวมวิทยาประจำปี 2566