ประกาศจ้างครูชาวต่างชาติ

โรงเรียนขุนยวมวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์จะรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) เงินเดือน 20,000 บาท .
We are looking for qualified English teachers to teach subjects in English to Thai students Grades 6 through 12, (M1 through 6 in the Thai curriculum), for the coming academic year,

https://drive.google.com/file/d/1_oHT0avcIomd9zBs_6FFYOqc0HhKTI5t/view?usp=sharing

 

ประกาศจ้างครูต่างชาติ