ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้าง หอนอนแบบมาตรฐาน ๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหอพักนอน