ที่ตั้งโรงเรียน

ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนขุนยวมวิทยา

หมู่ที่ 1  ถนนกริชสุวรรณ  ตำบลขุนยวม  อำเภอขุนยวม  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58140
โทรศัพท์/โทรสาร  0 – 5369 – 1107