ตรวจหาสารเสพติด ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 งานกิจการนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยาได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย และครูที่ปรึกษา ทุกห้องเรียน ร่วมดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติด ตามมาตรการ 4 ต้อง 2 ไม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564