ข่าวประชาสัมพันธ์ จากโรงพยาบาลขุนยวมเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

 

นักเรียนผู้หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 ,6 ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกตอนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในรอบที่ผ่านมา ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้แจ้งความประสงค์ต่อคุณครูที่ปรึกษา เพื่อให้คุณครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลให้งานอนามัยและส่งข้อมูลให้กับทางโรงพยาบาลขุนยวม ในการขอรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยทางโรงพยาบาลขุนยวมจะเข้ามาดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนตอนเปิดภาคเรียนพร้อมกับนักเรียนผู้หญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2