รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวดการวาดภาพระบายสีเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน**
ด.ช. ธีรโชติ ธรรมชาติสุขใจ ม.1/4 รองชนะเลิศ อันดับ 1
ด.ญ. รัตน์ปณิษา ทองสามสี ม.2/1 รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ. สิริกร กันทา ม.3/1 ชนะเลิศ
น.ส. มณีกร มารดากำเนิด ม.4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1
นาย พงศ์ภัค เซ่งเฮ่อ ม.5/5 ชมเชย
นาย โกวิท บุญกิจจานนท์ ม.6/4 ชนะเลิศ 🥰🥰🥰🥰
📸 ภาพ&ข่าว ครูพิมผกา