ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนขุนยวมวิทยาที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารอบกิจกรรม MEDCHIC Youth Health Hackathon รุ่นที่ 1 ภายใต้ธีม “ Unleash Creativity for Future Health”

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ပြံးမသောငငေင်င်ခန် A Youth health 2A nackathon ประกาศผลการคัดเลือก เลือท 12 ทีมสุดท้าย Tiny care YOU DID IT! Less Snore More Sleep Sapparod เชียงใหม่กี่โมง? Doolae Three little pig Mineral លលល PFON KWIT-G1 Spica Kreadtisol สำหรับ 12 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก โปรดยืนยันอีเมลเข้าร่วมโครงการ ร่วมโครงการ ภายน26 LIU ายน 2567 ก่อนเวลา ภายสใน26เมยษายมน267ก่อนหลา12.00 12.00u.) หาก ไม่ยืนยัน ภายในวันที่กำหนด ทางเจ้าหน้าท็นอสละสิทธ์การเช้าร่ และ :ทีมสำรองจะได้รับการพิจารณา NIA cMи MedCMU INHO HEALTH f SMDofficial f MEDCHICiTTO む (タ5ー-61-93843-835-149.1013"

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ