กิจกรรม “ค่ายพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท”

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ได้จัดกิจกรรมค่าย "พลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท" โดยมี พระครูอนุศาสน์โกศล เจ้าคณะอำเภอขุนยวม เจ้าอาวาสวัดโพาราม อำเภอขุนยวม ได้ปาฐกถาธรรม ให้กับเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน และมีพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ ม.1