กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนขุนยวมวิทยา ต้องการรับสมัครครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี วิชาเอกดนตรี (ดุริยางคศิลป์) จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาจ้างตามสัญญา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ อาคารผึ้งหลวง โรงเรียนขุนยวมวิทยา ผู้ที่สมัครออนไลน์ส่งใบสมัครกรอกรายละเอียดด้วยลายมือ ณ. วันสอบคัดเลือก คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและรายละเอียดอื่นๆตามแนบ
กรอกใบสมัคร ออนไลน์ ตามลิงค์
download ใบสมัคร