กรม.ทพ.36 ถ่ายทอดวิชาป้องกันตัว ให้ นศท.

ในวันที่ 1 กันยายน 2564 งานกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ทำกิจกรรมเทคนิควิธีการป้องกันตัวในเบื้องต้น ดังนี้
- การถูกจับหน้าอก (rubbing the chest.)
- การถูกบีบคอ (strangulation.)
- การถูกกอดจากข้างหลัง (being hugged on the back.)
โดย มี ส.อ.พรชัย บำเหน็จงาม ตำแหน่งผู้บังคับชุดปฎิบัติการ ร้อย ทพ.3602 ฉก.ทพ.36 เป็นวิทยากร

การปบ.เป็นที่เรียบร้อย