ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนขุนยวมวิทยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนขุนยวมวิทยา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขุนยวม เลขบัญชี 5290031650 และติดต่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ครูกษมา อุดทาเรือน โทร.0944976328 และ/หรือ ครูผดงศักดิ์ เงินใส โทร.0659145390