ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนขุนยวมวิทยา ครบรอบ 52 ปี